Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
« What's next? | Main | Gucci unveils first ‘green’ handbag collection »
donderdag
mrt142013

Fitzgerald's unieke ijsjes

Het uitzonderlijke weer in Nederland (sneeuw in Maart?!) laat ons de ene dag in extase de Amsterdamse terrassen plunderen en de dag erop weer bibberen in de kou. Na die ene zonnige dag, zijn er voorzichtig een aantal zomersproeten op mijn gezicht uitgekomen, maar het ziet er naar uit dat het voorlopig alleen bij dat zielige stelletje zal blijven. 
Deze fotosessie van Parker Fitzgerald vind ik een sprekende belichaming van de lente. Een origineel concept met prachtige kleuren en uitzonderlijke fotografie.
 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: Source
    Good Web page, Carry on the beneficial job. Regards.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>