Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
« Met AT5 in de P.C. Hooftstraat | Main | How to dream »
dinsdag
mrt262013

Is dit de nieuwe it-bag? 

Image Elle.com

Een nieuwe Hermès tas, dat is één ding. Een nieuwe Hermès tas die vergeleken wordt met de Kelly en Birkin en tot nieuwe it-bag gebombardeerd wordt, dát is een ander verhaal. 
Deze Sac Soie Cool is het nieuwste lid van de Franse familie en combineert Hermès' twee iconische materialen leer en zijde. In een rugzak. Een beetje een malle, slappe rugzak. Door deze vorm is de tas uberhaupt al niet voor mij weggelegd; ik heb nu eenmaal niets met rugtassen. Vooral niet van die slapperds, die doen me toch echt teveel denken aan - oh horror - schoolgym. 
De print is mooi en het materiaal is Hermèsachtig-prachtig, maar voor mij mag 'ie uitgevoerd worden in een klassieke top handle of shoulder bag. Dán... moet ik alsnog eerst de lotto winnen, wil ik 'm kunnen aanschaffen.  Maar toch. Even mijn mening geven over deze potentiële wachtlijsten trekker kan altijd. 

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>