Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
« Gucci unveils first ‘green’ handbag collection | Main | The future will be whatever we make it »
donderdag
mrt072013

Hungry heart

Gisteravond was ik bij het concert van Passenger in Paradiso. Mike Rosenberg, de ‘echte’ naam van Passenger, is een Britse singer-songwriter die zijn carrière begon als straatmuzikant in Engeland. Hij vertrok naar Australië om muziek te maken en ontmoette daar Ed Sheeran. Niet lang daarna stond hij als voorprogramma van het uitverkochte optreden van Ed Sheeran in Nederland. En gisteren was dus zijn eerste solo concert in Amsterdam, voor 1500 man in Paradiso.

Zijn muziek was geweldig, maar zijn praatjes tussendoor waren misschien zelfs nóg leuker. Hij vertelde over de dingen die hij had meegemaakt als straatmuzikant, tijdens zijn reizen rond de wereld en over zijn carrière. Over hoe mensen altijd zeiden dat hij geen artiest moest worden, dat je daar niet van kan leven, dat het geen goede keus is. En hoe stom hij dat vond. “It’s hard enough to follow your heart, without people trying to strangle it”. Waarom doen mensen dat toch? Waarom vertellen mensen elkaar dat ze bepaalde dingen niet kunnen doen? Dat ze beter hun dromen op kunnen geven? Dat is toch belachelijk?

Je mag realistisch zijn en kritiek hebben, maar zeg nooit tegen iemand dat iets absoluut niet kan. Het hebben van dromen en ambities is veel te mooi. Temper nooit enthousiasme, smoor nooit een hongerig hart.

Mike’s nummer 27 gaat over dit onderwerp, “I’m a hungry heart, a loaded gun.”

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>