Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
« Hungry heart | Main | Books & Anna Jacobs »
donderdag
mrt072013

The future will be whatever we make it

“The future will be whatever we make it”, dat is ‘n citaat waarvan ik gewoon kippenvel krijg van de spanning. Gezonde spanning, want ik vind het zo’n bijzonder idee dat de toekomst inderdaad aan onze voeten ligt. Dat we eigenlijk écht alle kanten op kunnen, dat we zelf de regie hebben. 

Er komt een hoop creativiteit bij kijken, dat wel, want voor het opzetten van een eigen bedrijf heb je bijvoorbeeld wel inkomsten nodig om ondertussen van te leven. En zonder opleiding kun je bepaalde vakken niet uitoefenen. Maar het is te gek om te bedenken dat als je maar hard werkt en je best doet, dat bijna alles wel te bereiken is. Wil je doorbreken als schrijver, begin dan op zijn minst een blog en schrijf iedere dag. Wil je een webshop beginnen, zorg dan dat je in ieder geval één item verkoopt aan iemand die niet binnen jouw vrienden- of familiekring valt. Probeer te ontdekken waar jouw niche ligt, wat jouw talent is en vooral: wat je gelukkig maakt. 

Zodra je iets doet wat je écht leuk, zal dat vele en harde werken een kleine moeite zijn. Dan gaat het eigenlijk zelfs vanzelf. Laat je niet zomaar uit het veld slaan, bij groeien hoort vallen en opstaan en je leert overal van, 

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jouw carrière ligt voor het overgrote deel bij jezelf, hou dat altijd in gedachte.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>