Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
« Hoe Dr. Dre en Ivy Ross wearables van sex-appeal gaan voorzien | Main | Is dit de nieuwe it-bag? »
maandag
apr222013

Met AT5 in de P.C. Hooftstraat

"U kent de chique winkelstraat "de PC" vast wel, of u er nou koopt of niet, maar wie was de naamgever van de straat eigenlijk? Bert Boer van het Muiderslot legt het ons uit en we spreken luxury lifestyle specialist en freelance schijfster Anna Jacobs over shoppen in de straat. Maar, is het er ook een beetje leuk wonen? We bezoeken een creatief en muzikaal gezin, daarnaast hebben zij ook nog eens geweldig uitzicht op het Rijksmuseum"

Kijk de uitzending hier

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>