Write here, write now

Wat wil je lezen?
Archive
Main
dinsdag
mei152012

Over JCBS

JCBS, nog zoiets dat eigenlijk puur uit eigen belang bedacht en opgericht is. Een eigen label met mooi, betaalbare en unieke jasjes. Iets waar ik daarvoor al jaren tevergeefs naar op zoek was. 

De jasjes die ik echt mooi vond, waren namelijk ver boven mijn budget, maar koos ik voor een goedkopere variant van een grote modeketen dan liep iedereen er in. Om een ondernemersdroom waar te maken en tegelijkertijd aan mijn eigen wensen te voldoen besloot ik JCBS (uitgesproken als Jacobs) op te richten. Het label voor exclusieve, betaalbare jasjes.  Gelukkig bleek ik niet alleen mezelf, maar ook allerlei vriendinnen en mensen om mij heen er een groot plezier mee te doen. En dat is geweldig.

De jasjes zijn altijd uniek omdat ze met de hand worden gemaakt in het atelier en omdat we van de meeste modellen slechts een paar uitbrengen.

Van JCBS heb ik veel geleerd. Hoe doe je online zaken met iemand die een andere taal spreekt? Hoe zet je een leuke marketing campagne op? Hoe ga je om met (lastige) klanten? Hoe werkt het administratief allemaal, zo'n eigen webshop? Super interessant allemaal! 

Benieuwd naar de collectie? Kijk op www.jcbs.eu

  

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: essay service
    Over is the word that we like in some fields of the like but we also dislike it in some fields of the life. That’s why we are facing different situations with the help of this word in our lives. This is a very interesting site for us.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>